[Bài viết mới][7]

diệt bọ gậy
diệt muỗi
phun muỗi
thuốc diệt côn trùng
thuốc diệt muỗi

Ad Section

Nhận biết 4 nhóm hóa chất diệt muỗi truyền bệnh


Hóa chất diệt muỗi được sử dụng phổ biến như một biện pháp chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết,… Theo thói quen người dân thường tự mua hóa chất sử dụng tuy nhiên không phải hóa chất nào cũng giống nhau. Theo tài liệu y khoa hiện có 4 nhóm hóa chất diệt muỗi khác nhau.

Nhóm thứ nhất gồm các hợp chất chlor hữu cơ trước đây đã sử dụng như DDT (Dichloro Diphenyl Trichloretane) là loại hóa chất cổ điển dùng từ rất lâu và Lindane là loại hóa chất độc hại hơn DDT nên ít được dùng.
Nhóm thứ hai gồm các hợp chất phosphore hữu cơ được phát minh và sản xuất sau nhóm các hợp chất chlor hữu cơ để thay thế khi xuất hiện tình hình muỗi truyền bệnh kháng lại với DDT; nhóm các hợp chất phosphore hữu cơ được sử dụng phổ biến là Malathion và Fenitrothion có giá thành đắt hơn và hiệu lực diệt tồn lưu ngắn hơn DDT.
Nhóm thứ ba là Carbamat gồm các hóa chất Propoxur và Bendiocarb thuộc loại hóa chất có mức độ độc hại và mức nguy hiểm trung bình, nhược điểm là hiệu lực tồn lưu ngắn nên cũng ít được sử dụng.
Nhóm hoá chất thứ tư đang được sử dụng phổ biến hiện nay là nhóm Pyrethroid tổng hợp gồm Deltamethrin, Permethrin, Lambdacyhalothrin, Cypermethrin ... ; nó được xếp vào loại hóa chất có mức độ nguy hiểm trung bình và trong điều kiện sử dụng bình thường bảo đảm an toàn đối với người phun và người ở trong nhà có phun hóa chất.
Theo quyết định số 7279/QĐ-BYT của Bộ y tế về việc ban hành danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2017-2019. Bộ y tế ban hành danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống bệnh sốt rét giai đoạn 2017-2019 thuộc nhóm:
1. Alpha-cypermethrin 10SC.
2. Lambda-cyhalothrin 10CS.
3. Lambda-cyhalothrin 2,5CS.
Theo quyết định số 1575/QĐ-BYT của Bộ y tế về việc bạn hành danh mục hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết sử dụng trong phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2016-2018. Bộ y tế cho phép sử dụng các loại hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết thuộc nhóm:
1. Deltamethrine, nồng độ  2%
2. Permethrine, nồng độ  50%
3. Malathion ULV, nồng độ  95%
4. Pyriproxyfen, nồng độ  0,5%
5. Temephos, nồng độ  1%
 Dù sử dụng loại hóa chất nào cũng phải tuân thủ đúng quy trình phun chuẩn bằng dung dịch hóa chất được pha phun theo tỷ lệ 40ml trên một mét vuông hoặc 1 lít dung dịch hóa chất phun trên 25 mét vuông. Với tỷ lệ phun như trên thì dung dịch hóa chất bám vào bề mặt phun mà không bị trôi xuống theo tường vách.

0

Tĩnh Nguyễn